PROFESJONALNE
BETONIARKI DLA CIEBIE

Beroniarki wolnospadowa - producent Agro-Wikt sp. z o.o.

Betoniarki wolnospadowe Agro-Wikt

Betoniarki są nieodzownym narzędziem na budowach obiektów mieszkalnych, inwentarskich, usługowych w małych i średnich firmach. Betoniarki są urządzeniami służącymi do mieszania w krótkim cyklu roboczym składników w postaci cementu, żwiru, piasku, żużlu, wody itp. w celu przygotowania mieszanki betonowej i zaprawy. Betoniarki służą do mieszania mieszanek w zakresie od konsystencji ciekłej do konsystencji plastycznej. Nasze betoniarki odznaczają się prostą budową i łatwością obsługi. Poniżej możesz wybrać idealną betoniarkę dla swoich potrzeb.

Bezpieczeństwo użytkowania

Betoniarkę może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, dokładnie zapoznana z niniejszą instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i obsługi. Podczas  eksploatacji betoniarki obowiązuje kilka zasad:

 • zabrania się uruchamiania betoniarki nie zabezpieczonego przed skutkami porażenia prądem elektrycznym - grozi porażeniem prądem,
 • zabrania się pracować betoniarką przy zdjętych osłonach - grozi kalectwem,
 • zabrania się podłączenia do sieci elektrycznej zasilającej betoniarkę, przy którym wystąpiły przetarcia lub uszkodzenia izolacji zewnętrznej przewodów elektrycznych - grozi porażeniem prądem,
 • zabrania się dokonywania regulacji napięcia paska klinowego w trakcie pracy betoniarki - grozi kalectwem,
 • zabrania się w czasie eksploatacji i oczyszczania betoniarki kierowania strumienia wody na instalacje elektryczne wyrobu - grozi porażeniem prądem,
 • nie wolno przemieszczać betoniarki podczas pracy lub pod napięciem elektrycznym - grozi kalectwem i porażeniem prądem,
 • prace związane z naprawą, konserwacją i obsługą techniczną mogą być wykonywane tylko po odłączeniu betoniarki spod napięcia tj. po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka instalacji elektrycznej - grozi porażeniem prądem,
 • wszelkie naprawy i podłączenia instalacji elektrycznej betoniarki może wykonywać tylko uprawniony do tego elektryk,
 • zabrania się wkładania rąk do bębna betoniarki podczas jego pracy - grozi kalectwem,
 • podczas postoju i przechowywania betoniarki, wtyczkę przewodu podłączeniowego należy odłączyć od gniazdka sieci elektrycznej.

Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz przestrzeganie zawartych w niej zaleceń odnoście obsługi i konserwacji w dużym stopniu przedłuża okres eksploatacji betoniarki oraz przyczynia się do zadowolenia użytkownika z jej eksploatacji.

Przy zgłaszaniu reklamacji, uwag dotyczących betoniarek, zamawianiu części zamiennych należny podać dokładny typ betoniarki (symbol), datę produkcji. W przypadku wystąpienia niejasności lub kłopotów z podłączeniem lub użytkowaniem, należy zwrócić się do:
 • producenta  -  kontakt
 • sprzedawcy betoniarki.

Reklamację należy zgłosić wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres 

biuro@agro-wikt.com.pl

lub dzwoniąc pod numer tel./ fax (44) 755 35 91, 754 39 44

Formularz reklamacyjny do pobrania tutaj

Gdzie kupić nasze betoniarki?

Zakup u producenta

Możecie Państwo kupić nasze betoniarki z dostawą bezpośrenio do domu. Prosimy o kontakt w sprawie terminu dostawy lub umóiwnia się na odbiór osobisty.skontaktuj się

Zakup u dystrybutora

Możecie Państwo kupić nasze betoniarki w prawie 1000 punków dystrybucyjnych na ternenie całego kraju.dystrybutorzy